Kojszówka jest małą, malowniczą wioską leżącą w odległości 7 km od Makowa Podhalańskiego. Położona jest częściowo w dolinie rzeki Skawy oraz w bocznej dolinie potoku Kojszowianka i w dolinie dolnego biegu potoku Wieprzcanka.

W dniu 12 kwietnia 1998 roku erygowana została Parafia Kojszówka – Wieprzec p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, która powstała w wyniku podziału Parafii p.w. Św. Filipa i Jakuba w Osielcu. Zanim jednak do tego doszło (wg zapisów kronikarskich), od roku 1617 kojszowianie należeli do Parafii Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim. Po utworzeniu parafii w Osielcu w latach 1838-1998 Kojszówka i Wieprzec były jej częścią składową.

Od roku 1984 budowany był kościół w Kojszówce dzięki staraniom ówczesnego proboszcza parafii  w Osielcu ks. kanonika Juliusza Szafrańskiego. Kościół  został  wybudowany na parcelach darowanych przez Julię, Annę i Władysława Syc. Pierwsza uroczysta pasterka odbyła się w nowej świątyni w Kojszówce 24 grudnia 1990 roku, mimo iż jeszcze bardzo wiele prac wykończeniowych pozostawało do zrobienia, by nabożeństwa mogły odbywać się w godnych warunkach. Jednak od tego czasu prawie regularnie odbywały się w Kojszówce niedzielne Msze Święte, które odprawiał ksiądz dojeżdżający z parafii osieleckiej. W dniu 7 maja 1993 roku  ks. biskup Albin Małysiak dokonał aktu konsekracji kościoła. W roku 1994 ks. proboszcz Juliusz Szafrański odszedł na emeryturę.  Zmarł 16 października 2008 roku,  z żalem żegnany przez byłych parafian,  wdzięcznych za ogrom pracy włożonej w budowę kościołów w Kojszówce i Wieprzcu w trudnych czasach PRL- u.

Po przejściu na emeryturę ks. kanonika Juliusza Szafrańskiego, na proboszcza parafii w Osielcu (do której nadal należała Kojszówka) mianowano ks. Stanisława Skowronka.

Aktem z dnia 23 czerwca 1996 roku powołany został Ośrodek Duszpasterski Kojszówka-Wieprzec, nad którym opiekę powierzono ks. Tadeuszowi Różałowskiemu – wikariuszowi parafii w Osielcu, który z wielkim zapałem przystąpił do dalszych prac wykończeniowych kościoła w Kojszówce. W 1996 roku odbyły się po raz pierwszy w kościele w Kojszówce uroczystości Wielkiego Tygodnia, pierwsza rezurekcja oraz pierwsza procesja Bożego Ciała.

Po podpisaniu dokumentu erygującego parafię Kojszówka-Wieprzec przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w kwietniu 1998 roku na pierwszego proboszcza parafii został powołany opiekun ośrodka duszpasterskiego – ks. Tadeusz Różałowski. W niedługim czasie ksiądz proboszcz doprowadził do całkowitego wykończenia górnej części kościoła, wykończenia i przystosowania suteren na mieszkanie dla proboszcza, estetycznego zagospodarowania terenu wokół kościoła i wyłożenia placu kostką, zakupu dzwonów, utwardzenia parkingu, wykończenia schodów, a w późniejszym czasie – m. in. budowy plebanii oraz założenia cmentarza w Kojszówce. Na mocy decyzji ks. Kardynała Franciszka Macharskiego kościołem parafialnym został kościół w Kojszówce, w którym  w maju 1998 roku po raz pierwszy odbyło się bierzmowanie dla młodzieży Osielca, Wieprzca, Kojszówki i Juszczyna.

W dniach 16-17 września 1999 roku parafię nawiedziła kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Parafianie bardzo solidnie przygotowali się do tego wydarzenia w czasie tygodniowych misji przeprowadzonych przez Księży Sercanów. Dni nawiedzenia były czasem skupienia i modlitwy. W nabożeństwach uczestniczyły całe rodziny, bo przecież  parafię nawiedziła Jasnogórska Pani, której obraz króluje w głównym ołtarzu kościoła w Kojszówce.

Warunki mieszkaniowe w suterenach kościoła nie były dobre, dlatego postanowiono wybudować plebanię. Budowę rozpoczęto w 2000 roku i po 16 miesiącach, dzięki zaangażowaniu księdza proboszcza i rady parafialnej, budowa plebanii została ukończona.

W 2002 roku założono cmentarz w Kojszówce, który został poświęcony przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w dniu 6 maja 2003 roku. Wkrótce wielu zmarłych pochowanych na cmentarzu w Osielcu powróciło do kojszowskiej ziemi.

W dniu 27 października 2007 roku parafianie pożegnali pierwszego proboszcza ks. Tadeusza Różałowskiego, serdecznie dziękując za wieloletnią posługę duszpasterską i ogrom pracy włożonej w rozwój i funkcjonowanie parafii. Został on przeniesiony na stanowisko proboszcza Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim.

W dniu 28 października 2007 roku powitano nowego proboszcza, którym okazał się były olimpijczyk-hokeista ks. Paweł Łukaszka. Parafianie serdecznie przyjęli proboszcza, życząc mu sukcesów w pracy duszpasterskiej w parafii.

Dzięki zabiegom ks. proboszcza Pawła  Łukaszki w 2008 roku zakupiono do kościoła nowe organy, które umożliwiają właściwą oprawę muzyczną nabożeństw i uroczystości kościelnych, zaś w jednym z pomieszczeń suteren powstała „kaplica przemijania”, w której przed pogrzebami (zgodnie z wymogami Unii Europejskiej) przechowywane są ciała zmarłych i odbywają się modlitwy. Wynikiem współpracy księdza proboszcza z Radą Sołecką w Kojszówce było wyłożenie kostką parkingu obok plebanii jesienią 2011 roku. W roku 2013 został przeprowadzony generalny remont schodów przed kościołem, zaś wiosną 2013 roku odnowiono i pomalowano wnętrze świątyni oraz zmieniono jej wystrój. W okresie letnim przeprowadzono remont instalacji centralnego ogrzewania w kościele i dokonano wymiany pieca olejowego na węglowy.

Bardzo ważnym wydarzeniem było nawiedzenie  parafii przez Obraz Jezusa Miłosiernego z relikwiami Św. Siostry Faustyny i Bł. Jana Pawła II w dniach  10 i 11 lutego 2012 roku. Czas spędzony na modlitwie w obecności Jezusa Miłosiernego na długo utkwi w pamięci parafian.

W dniu 20 maja 2013 roku odwiedził parafię ks. Kardynał Marian Jaworski, który celebrował Mszę Świętą z okazji srebrnego jubileuszu święceń kapłańskich ks. proboszcza oraz kilkunastu złotych i srebrnych jubileuszy par małżeńskich z Kojszówki. 26 sierpnia tegoż roku – w dniu odpustu parafialnego –  ks. proboszcz Paweł Łukaszka obchodził uroczystości jubileuszowe z udziałem parafian, rodziny, przyjaciół i kolegów Klubu Sportowego „Szarotka” w Nowym Targu. Padło wiele ciepłych słów i podziękowań pod adresem zacnego Jubilata.

W dniu 30 sierpnia 2015 roku parafianie pożegnali ks. proboszcza Pawła Łukaszkę, dziękując za wszelkie dobro i posługę duszpasterską w parafii.

W dniu 6 września 2015 roku powitano nowego proboszcza parafii ks. Grzegorza Stachowskiego, życząc wszelkich potrzebnych łask Bożych oraz sukcesów w posłudze duszpasterskiej w nowej parafii i na nowym stanowisku.

Proboszczowie:

Ks. Tadeusz Różałowski, święcenia 19 V 1985, proboszcz  w latach 1995-2007

Ks. Paweł Łukaszka, święcenia 17 V 1987, proboszcz w latach 2007-2015

Ks. Grzegorz Stachowski, święcenia 10 VI 1995, proboszcz od 2015

Kościelni kościoła w Kojszówce:

  1. Stanisław Kopacz ( 1990 – 2005)
  2. Kazimierz Lizak (od roku 2005)

Organiści kościoła w Kojszówce:

  1. Władysław Trybała (1992 – 2007, 2009 – 2010)
  2. Grzegorz Knapczyk (2008)
  3. Sebastian Radwan (od roku 2010)

Prowadzący scholę:

  1. Iwona Bachul
  2. Joanna Kłoda
  3. Ewa Kardaś (2002 – 2015)